Στρατιωτικό Έργο

στρατιωτικό έργο

Η YMIN προωθεί την εφαρμογή στρατιωτικών πυκνωτών και γίνεται ειδικός στην προσαρμογή πυκνωτών με υψηλές απαιτήσεις για στρατιωτικά έργα.