Πυκνωτής φιλμ

Εμφάνιση Σειρά Χαρακτηριστικά
MDP Πυκνωτής ιόντων λιθίου (LIC), 3,8V